Nacházíte se na: CNPAC s.r.o. > Náš servis > RNPDB-M

RNPDB-M

Hlavní cílem systému je plnit úlohu národní referenční databáze čísel v mobilních sítích. Mobilní operátoři přispívají do databáze informacemi o plánovaných portacích. Databáze informace zpracovává a výstupy dává k dispozici subjektům na telekomunikačním trhu, kteří mají s provozovatelem řešení (CNPAC s.r.o.) odpovídající smlouvu o poskytnutí služeb, souvisejících s RNPDB-M.

Základní funkční vymezení systému je následující: RNPDB-M

RNPDB-M
  • mobilní operátor předá do RNPDB-M aplikace plán portací (seznam portovaných čísel spolu s dalšími identifikátory) na následující období pomocí manuálního grafického nebo automatizovaného rozhraní
  • jako platný portační plán je považován takový plán, který je ve stanoveném termínu obdržen od obou dotčených mobilních operátorů a současně neobsahuje žádné kritické chyby
  • aplikace zpracuje platné obdržené plány portací a uloží je do referenční databáze přenesených čísel
  • aplikace uchovává zadané plány portací, aktuální databázi přenesených čísel a dále pak číslovací plán čísel, alokovaných v prostředí mobilních sítí
  • mobilní operátoři, fixní operátoři i další externí smluvně vázané subjekty mohou stahovat aktuální databázi přenesených mobilních čísel (tzv. resynchronizaci) a konsolidované (souhrné) plány portací pro jednotlivé pomocí manuálního grafického nebo automatizovaného rozhraní
  • správce/administrátor aplikace RNPDB-M, tedy CNPAC s.r.o., spravuje databázi uživatelů a přiděluje jim přístupová práva k aplikaci
  • správce/administrátor aplikace RNPDB-M také administruje číslovací plán mobilních účastnických čísel a čísel služeb přidělených mobilním operátorům a provádí pomocí manuálního rozhraní mimořádné opravné zásahy do referenční databáze přenesených mobilních čísel (opravy nekonzistence databáze z důvodů chybně zadaných portačních plánů)

Dokumentace


Další dokumenty získáte po přihlášení