Nacházíte se na: CNPAC s.r.o. > Náš servis

Náš servis

Přenositelnost čísla (NP) lze rozdělit na tři typy:

  • přenositelnost geografických čísel při změně poskytovatele služby (dále jen "GNP")
  • přenositelnost negeografických čísel při změně poskytovatele služby (dále jen "NGNP")
  • přenositelnost čísel při změně zeměpisného umístění (dále jen "LNP")

1. Přenositelnost geografických čísel "GNP"

Přenositelnost geografických čísel (GNP) je služba, která účastníkovi umožní zrušit smlouvu u poskytovatele služby a uzavřít novou smlouvu s jiným poskytovatelem beze změny svého umístění a beze změny charakteru služby. Všichni oprávnění provozovatelé pevných veřejných telekomunikačních sítí v České republice musí nabízet GNP a být schopni importovat a exportovat geografická telefonní čísla.

2. Přenositelnost negeografických čísel "NGNP"

Přenositelnost negeografických čísel při změně provozovatele (NGNP) je služba, která účastníkům umožní ponechat si svá negeografická telefonní čísla při přechodu od jednoho provozovatele pevných telefonních linek k druhému (tj. přenositelnost služby poskytovatele pro negeografická čísla). Všichni provozovatelé pevných sítí v České republice musí mít možnosti pro importování i exportování negeografických telefonních čísel. Vztahem mezi negeografickými a cílovými geografickými čísly (přepočet uvnitř služby) v kontextu NP se zabývá část třetí.

3. Přenositelnost při změně zeměpisného umístění "LNP"

Přenositelnost čísel při změně zeměpisného umístění umožňuje koncovému uživateli ponechat si stejné geografické telefonní číslo i v případě, kdy si koncový uživatel zvolí nové zeměpisné (geografické) umístění pro využívání stejné služby. Přenositelnost čísel při změně zeměpisného umístění platí pouze pro geografická čísla definovaná v článku 4. Následující předpoklady platí konkrétně pro přenositelnost čísel při změně zeměpisného umístění:

  • přenositelnost čísla při změně zeměpisného umístění je účastníkovi umožněna beze změny jeho současného provozovatele
  • přenositelnost čísla při změně zeměpisného umístění je povolena pouze v rámci TO. Provozovatel nesmí za žádných okolností povolit účastníkovi, aby si ponechal své číslo, pokud se přemístí za hranici TO
  • provozovatel je povinen po uskutečněné změně zeměpisného umístění (podle výše uvedených omezení) správně směrovat podle síťového směrovacího čísla (NRN) na služby, které toto směrování vyžadují podle rozhodnutí ČTÚ nebo na základě dohody mezi provozovateli

Referenční databáze pro přenositelnost čísla

Služby GNP a NGNP vyžadují, aby byla k dispozici celonárodní referenční databáze pro přenositelnost čísla (RNPDB), která může sloužit všem provozovatelům v zemi jako jediný platný zdroj informací o přenášených číslech. RNPDB představuje jednotnou databázi, na kterou se mohou obrátit všichni provozovatelé veřejných telekomunikačních sítí, aby zjistili, zda bylo určité číslo přeneseno, ke kterému provozovateli bylo toto číslo přeneseno a který provozovatel toto číslo předává. RNPDB se nepoužívá pro zpracování volání nebo pro dotazování v reálném čase. Používá se jako prostředek pro aktualizaci jednotlivých databází pracujících v režimu reálného času, které jsou používány všemi provozovateli v České republice pro přenositelnost čísla.