Nacházíte se na: CNPAC s.r.o. > O firmě

O firmě

Společnost CNPAC s.r.o. ( Czech Number Portability Administrative Center ) byla založena 14.11.2002 sdružením APVTS ( Asociace Provozovatelů Veřejných Telekomunikačních Sítí). APVTS je 100% vlastníkem.

Základním posláním CNPAC je zajištění provozu celonárodní referenční databáze pro přenositelnost čísla (RNPDB-F), která umožňuje telekomunikačním operátorům pevných sítí přenositelnost telefonního čísla realizovat od 1.1.2003.

IT technologie je umístěna v kolokačním centru, kde je vybudováno komplexní provozní zabezpečení včetně telekomunikačních služeb.

Společnost má 3 zaměstnance, zajišťující řízení a provozně-technické činnosti vyplývající z požadavků na službu NP. CNPAC nadále úzce spolupracuje s Projektovým týmem Technické komise APVTS na zpřesňování procesů ve standardu "Přenositelnost čísla" a OOP pro NP.

Od 15.1.2006 byla společnost CNPAC pověřena správou národní referenční databáze pro mobilní operátory RNPDB-M. Zároveň se společnost CNPAC s.r.o. stala smluvním partnerem jak po technické, tak po ekonomické stránce pro všechny subjekty, kteří se budou připojovat do RNPDB-M, anebo RNPDB-F.