CNPAC - Czech Number Portability Administrative Center

Celonárodní referenční databáze pro přenositelnost čísla (RNPDB) je služba, která slouží všem provozovatelům v zemi jako jediný platný zdroj informací o přenášených číslech.

RNPDB představuje jednotnou databázi, na kterou se mohou obrátit všichni provozovatelé veřejných telekomunikačních sítí, aby zjistili, zda bylo určité číslo přeneseno, ke kterému provozovateli bylo toto číslo přeneseno a který provozovatel toto číslo předává.

RNPDB-F

RNPDB-F

Národní referenční databáze přenesených čísel v prostředí pevných sítí.

RNPDB-F

RNPDB-M

Národní referenční databáze přenesených čísel v prostředí mobilních sítí.

 

RNPDB se nepoužívá pro zpracování volání nebo pro dotazování v reálném čase. Používá se jako prostředek pro aktualizaci jednotlivých databází pracujících v režimu reálného času, které jsou používány všemi provozovateli v České republice pro přenositelnost čísla.